Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Schadenfreude [wym. sza:denfrojde] uciecha z cudzej krzywdy, z cudzego niepowodzenia, nieszczęścia; por. suave mari magno.
 

Etym. - nm. 'jw.'; Schaden 'szkoda; strata'; Freude 'radość'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku