Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trakcja rodzaj siły pociągowej pojazdu na szynach (zwł. lokomotywy), zależny od napędu (t. parowa, elektr., spalinowa).
  trakcyjny odcinek linii kolejowej - na którym stosuje się odrębny rodzaj trakcji.
 

Etym. - śrdw.łac. tractio 'ciągnięcie' i łac. tractus 'jp.; rozciąganie; szmat ziemi; przeciąg czasu' z p.p. od trahere 'ciągnąć'; por. abstrahować; atrakcja, dystrakcja; ekstrakcja; kontrahent; portret; traktament; traktor; trasowanie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku