Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

nulla poena sine lege łac., nie ma kary bez (przepisu) prawa; zasada prawna, w myśl której czyn tylko wtedy może podlegać karze, jeśli przewiduje ją wydany uprzednio przepis prawny.
nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit łac., nie było (jeszcze) wielkiego geniuszu bez przymieszki szaleństwa.
nullum crimen sine lege łac., żaden czyn nie może być poczytany za przestępstwo, jeżeli prawo nie uważa go za takie.
 

Etym. - z Seneki Mł. (De tranquillitate animi 17, 10).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku