Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

exposé [wym. ekspoze] programowe przemówienie premiera a. ministra (zwł. w parlamencie) dotyczące zagadnień bieżącej polityki oraz zamierzeń rządu.
 

Etym. - fr. 'wykład; przedłożenie (faktów itp.); sprawozdanie' od exposer 'wystawić; wyłożyć' z łac. exponere, zob. eksponat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku