Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Genesis łac., Księga Rodzaju, pierwsza księga biblijnego Pięcioksięgu (por. Pentateuch; Exodus; Leviticus; Numeri; Deutoronomium).
  geneza pochodzenie, rodowód; zespół warunków powstania i rozwoju danego zjawiska.
  genetyka nauka o dziedziczności i zmienności organizmów (wyraz wprowadzony przez biologa ang. Williama Batesona, 1861-1926).
  genetivus łac., gram. dopełniacz.
  genetyczna inżynieria zob. proteinowa inżynieria.
  genetyczny związany z początkiem, pochodzeniem czegoś; rozwojowy; uwarunkowany dziedzicznie, dotyczący dziedziczności.
  genetyczna matka kobieta, której komórka jajowa (jajo) rozwinęła się w macicy innej kobiety i dała życie dziecku.
 

Etym. - gr. genétēs 'rodzic, ojciec; zrodzony; syn' od génesis 'narodzenie, pochodzenie; (Biblia) Księga Rodzaju'; por. -gen-; biogeneza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku