Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

roturier [wym. rotürie] nieszlachecki (mieszczański, plebejski, chłopski); nieszlachcic; por. nuworysz.
 

Etym. - fr. 'jw.' od roture 'własność ziemska osoby pochodzenia nieszlacheckiego; nowizna; łamanie' z łac. ruptura, zob. ruptura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku