Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ferman, firman, rozkaz, mandat, zezwolenie, rozporządzenie (zwł. pisemne), skierowane przez szacha pers., sułtana a. wezyra tur. do podwładnych a. lenników.
 

Etym. - tur. 'jw.' z pers. färmān 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku