Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekscepcja dawn. wyjątek; prawn. obiekcja, zarzut natury formalnoprawnej w stosunku do postępowania sądowego a. właściwości sądu, zgłoszony przez pozwanego na rozprawie.
 

Etym. - łac. exceptio 'wyjątek' od excipere 'wybrać; wyjąć'; zob. eks-; -cipere, zob. akcept.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku