Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  paradygmat językozn. wzorzec deklinacyjny a. koniugacyjny; zespół form odmiany jakiegoś wyrazu, paradygmatyczny; por. syntagmatyczny.
 

Etym. - późn.łac. paradigma dpn. paradigmatis 'przykład, wzór' z gr. parádeigma 'jp.' od paradeiknýnai 'zestawiać; porównywać'; zob. para-; deiknýnai 'pokazywać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player