Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

college ang., [wym. koledż] autonomiczna jednostka org.-pedag. na niektórych uniwersytetach ang.; amerykańska szkoła wyższa; nazwa niektórych szkół średnich.
collège fr., [wym. kole:ż] francuska municypalna szkoła średnia ogólnokształcąca.
collegium musicum łac., dawn. forma amatorskiego stowarzyszenia muz.; stowarzyszenie kultywowania dawnej muz.
collegium sacrum łac., Kośc. rz.kat. święte kolegium, ogół kardynałów.
collegium nobilium łac., dawn. zakład nauk. dla młodzieży szlacheckiej.
 

Etym. - ang., fr. 'kolegium; zgromadzenie; jw.' z łac. collegium, zob. kolegium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku