Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  inkaso pobieranie należności pieniężnych, na zlecenie osoby trzeciej, przez inkasenta a. drogą rozliczenia bankowego.
  inkasować.
 

Etym. - wł. incasso 'inkaso; utarg; stan kasy'; in- 'w; do'; cassa 'skrzynia; kasa' z łac. capsa 'schowanko; skrzynka'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku