Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  freony grupa mało trujących, bezbarwnych, bezwonnych i niepalnych związków węgla z fluorem i chlorem, gazów a. cieczy, wprowadzonych jako czynniki chłodzące w chłodziarkach od lat 30. XX w., później szeroko stosowanych (m.in. jako gaz wytłaczający w rozpylaczach aerozolowych); kumulując się w górnych warstwach atmosfery (w ozonosferze) prawdop. działają niszcząco na ozon, który jest "parasolem" chroniącym życie na Ziemi przed nadmiernym nasłonecznieniem, a przede wszystkim przed promieniami ultrafioletowymi i kosmicznymi; dlatego w wielu krajach zabroniono używania freonów w aerozolach.
 

Etym. - nazwa handl. amer. firmy E.I. du Pont de Nemours.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku