Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kryterium sprawdzian sądu, probierz, miernik, miara oceny; sport. pop. wyścig kolarski na trasie w obwodzie zamkniętym.
  kryzys moment, okres przełomu, przesilenie, decydujący zwrot; okres załamania gospodarczego.
  krytykanctwo krytyka dla krytyki, nagminne wytykanie nie istniejących a. nieistotnych błędów lub braków (zwł. w działalności instytucji, władz itd.); krytyka instytucji w ocenie osób odpowiedzialnych za jej działalność.
  krytycyzm postawa poznawcza, polegająca na kontroli prawdziwości każdego twierdzenia, gotowości do analizy i sprawdzania własnych poglądów w świetle nowych faktów, przeciwstawna dogmatyzmowi (por. sceptycyzm); filoz. stanowisko, wg którego analiza uzdolnień i granic poznawczych człowieka (teoria poznania) poprzedzać winna inne dociekania filoz. (Kant); skłonność do krytykowania.
  krytyka analiza i ocena wartości (dobrych i złych stron) czegoś; pot. ocena ujemna, ganienie, wykazywanie braków, niedociągnięć; recenzja; ogół krytyków, autorów krytyk, recenzentów.
 

Etym. - późn.łac. criterium 'miernik' z gr. kritērion 'znak rozpoznawczy; sąd', kritikós 'umiejący rozróżniać, sądzić, oceniać' i krisis 'odsiew; wybór; rozstrzygnięcie' od krínein 'odsiewać; rozdzielać; wybierać; decydować, sądzić'; por. diakrytyczne znaki; hipokryta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku