Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  stypendium zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauk., artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.
  stypendysta pobierający stypendium.
 

Etym. - łac. stipendium 'żołd; służba wojsk.; podatek; kara; zasiłek'; stips 'podarek; jałmużna'; -pendium od pendere 'ważyć; płacić'; por. appendix; dyspensa; ekspens; kompendium; suspensa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku