Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

mudéjar [wym. mudechar] muzułmanin żyjący pod panowaniem królów hiszp., zwł. od VIII do XI w., zachowujący wszakże swoją religię, prawa i obyczaje; styl w architekturze muzułmańsko-chrześcijańskiej w Hiszpanii, rozkwitający zwł. w XIV-XV w., cechujący się niezwykle bogatą dekoracyjnością ornamentalną na wzór orientalny, łączący składniki sztuki islamu, gotyku i Renesansu.
 

Etym. - hiszp. z arab. mudadżdżan 'któremu pozwolono pozostać (w Hiszpanii)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku