Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  notoryczny powszechnie znany, nagminny, osławiony, niepoprawny.
  notyfikacja urzędowe zawiadomienie, podanie do wiadomości ważnego faktu, postanowienia itp. (zwł. w stosunkach dypl.).
 

Etym. - śrdw. łac. notificatio 'zawiadomienie' i łac. notarius 'powszechnie znany' od notus p.p. od noscere 'dowiadywać się; poznawać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku