Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  oblig skrypt dłużny, pisemne uznanie długu.
  obligować przest. zobowiązywać; upraszać.
  obligatoryjny obowiązujący; powinny, należny.
  obligo handl. zobowiązanie.
  obligacja instrument pożyczkowy: papier wartościowy dający posiadaczowi (nie emitentowi!) stałe oprocentowanie; papier emitowany przez przedsiębiorstwo, zobowiązujący do okresowej (zwykle półrocznej) wypłaty oprocentowania i do wykupu wg wartości nominalnej po upływie określonego terminu.
 

Etym. - wł. obbligo 'zobowiązanie; dług', późn.łac. obligatorius 'obowiązujący' i łac. obligatio 'zobowiązanie' od obligare 'obwiązywać, bandażować; zobowiązywać'; ob- 'ob-'; ligare, zob. liga.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku