Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kategoria rodzaj a. klasa wyróżniona w jakiejś klasyfikacji; typ, grupa; (l.mn.) najogólniejsze działy orzeczeń, najwyższe rodzaje, zawierające hierarchie działów mniej ogólnych; formy, sposoby sądzenia, tj. pojęcia, pod które przedmioty podporządkowujemy, wydając o nich sądy, wyrażając oceny, preferencje.
  kategoryczny stanowczy, zdecydowany, bez zastrzeżeń, bezwarunkowy (por. hipotetyczny); zdanie kategoryczne - proste, podmiotowo-orzecznikowe, typu "S (nie) jest P"; por. imperatyw.
 

Etym. - gr. katēgorikós 'orzekający' od katēgoria 'sąd, orzeczenie' z katēgorein 'oskarżać; stwierdzać; orzekać'; zob. kat(a)-; zob. agora.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku