Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  etyczne inwestycje (a. inwestycje sumienia) - sposób inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, który pozwala na kupowanie akcji tylko takich przedsiębiorstw, jakie zadowalają pewne minimum wymagań etycznych, np. nie uprawiają dyskryminacji rasowej, wiwisekcji, handlu z represyjnymi dyktaturami, nie produkują broni.
  etyczny moralny, zgodny z nakazami etyki; odnoszący się do etyki.
  etyka moralność; nauka o moralności, filozofia moralności; określony system etyczny; ogół zasad i norm postępowania obowiązujących w danej epoce i środowisku.
 

Etym. - gr. ēthikē 'moralność' z r.ż. od ēthikos 'moralny; etyczny' od ēthos, zob. etos.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku