Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  inhalacja med. wziewanie, wdychanie par a. rozpylonych roztworów leków z inhalatorów, aparatów do rozpylania, w inhalatorach, salach wyposażonych w inhalatory.
 

Etym. - łac. inhalare 'chuchać'; zob. in- 2; halare 'oddychać, tchnąć; wydawać woń'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku