Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  postmodernizm neo-ekspresjonizm, transawangarda (la transavanguardia - wg krytyka wł. Achille Bonito Oliva), styl w sztuce, archit., lit. itd. charakteryzujący się odrzuceniem (a. odejściem od) XX-wiecznego modernizmu (wraz z malarstwem abstrakcyjnym, lit. awangardową, funkcjonalną architekturą itd.), tworzący dzieła nawracające do wielu technik i stylów historycznych.
 

Etym. - zob. post-; modernizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku