Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  antrakt przerwa między aktami dzieła scenicznego (sztuki, opery), częściami koncertu itp.; epizod instrumentalny wykonywany między aktami opery, baletu itp. (muzyka antraktowa).
  antreprener przest. właściciel a. organizator antrepryzy, przedsięwzięcia teatr., cyrkowego itp.; por. impresario.
  antresola półpiętro między parterem i pierwszym piętrem; pawlacz, górka w izbie.
 

Etym. - fr. entre 'między' z łac. inter, zob. inter-; zob. akt; entreprendre 'przedsiębrać' od prendre 'brać' z łac. pre(he)ndere, zob. repryza; fr. entresol 'półpiętro; jw.'; soles 'belki powały, stropu'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku