Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Pugwash [wym. paguosz] ruch uczonych na rzecz pokoju, rozbrojenia i osłabienia napięć w stosunkach między narodami (zapoczątkowany przez Bertranda Russella w r. 1954).
 

Etym. - ang. Pugwash (Conferences on Science and World Affairs) '(Konferencje) Pugwash (w Sprawie Nauki i Problemów Światowych)'; od siedziby 1. konferencji, miejscowości Pugwash w Nowej Szkocji w Kanadzie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku