Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pourparlers [wym. purparle] wstępne rokowania, pertraktacje, zwł. poprzedzające sformułowanie treści układu dypl., traktatu.
 

Etym. - fr. l.mn. 'jw.' od st.fr. pourparler 'dyskutować dla osiągnięcia porozumienia'; st.fr. pour 'przed'; parler 'mówić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku