Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekspatriacja dobrowolne opuszczenie kraju, zerwanie z ojczyzną; przymusowe wydalenie kogoś z ojczyzny; wygnanie, banicja.
  ekspatriować (się).
 

Etym. - śrdw.łac. expatriare 'opuszczać ojczyznę'; zob. eks-; łac. patria 'ojczyzna' od pater, zob. patron.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku