Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

potpourri [wym. popuri] wiązanka instrumentalna różnych pop. melodii z oper(etek), pieśni lud. itp. utworów; por. parafraza.
 

Etym. - fr. pot-pourri 'potrawka z różnych mięs i jarzyn; jw.; mieszanina' (przekład z hiszp., zob. olla podrida); pot 'garnek'; pourri p.p. od pourrir 'gnić' z łac. putrescere 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku