Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

melting pot ang., tygiel; miejsce a. sytuacja, w których odbywa się stapianie ras i socjokulturowa asymilacja (jak w USA, Brazylii, Izraelu); ludność podlegająca tym procesom w takich miejscach i takich sytuacjach.
 

Etym. - ang. 'jw.'; melt 'topić (się)'; pot. 'garnek'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku