Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  enklityka wyraz nieakcentowany, lecz tworzący z poprzednim wyrazem (akcentowanym) całość akcentową (np. "wejdź no"); por. proklityka.
 

Etym. - gr. enklitikē 'nachylenie; jw.' od enklínein 'nachylać; wymawiać enklitycznie'; zob. en-; klínein; zob. kliniczna

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku