Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  akson najdłuższa wypustka komórki nerwowej.
  aksonometria perspektywa równoległa: dział geom. wykreślnej, zajmujący się sposobami przedstawiania figur przestrzennych na płaszczyźnie (tzw. rzutni aksonometrycznej).
 

Etym. - gr. áksōn 'oś'; zob. -metr.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku