Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  SEMA-, SEMANT(O)-, SEMAZJO-, SEMEJO-, SEMIO- w złożeniach: znak; znaczenie; oznaczanie; oznaka, objaw, symptom.
  semafor maszt sygnałowy ustawiony przy torach kolei żelaznej dla informowania maszynistów a. na wybrzeżu dla wskazywania siły i kierunku wiatru; dawn. telegraf optyczny.
  semantyka, semazjologia nauka o znaczeniu i zmianach znaczeń wyrazów; (s. logiczna) nauka o stosunkach między wyrażeniami, o stosunku wyrażeń do oznaczanych przedmiotów i stosunku wyrażeń do mówiącego podmiotu.
  semejologia, semiologia, semiotyka, med. symptomatologia, nauka o objawach poszczególnych chorób; (semiotyka) językozn. filoz., socjol., ogólna teoria znaku, zajmująca się zwł. typologią różnych odmian znaków, problemami ich funkcji, dzieląca się na semantykę, syntaktykę i pragmatykę.
 

Etym. - gr. sēmantikós 'znaczący', sēmasia 'znaczenie' i sēmeíon 'znak' od sēma 'znak; sygnał; obraz'; zob. for(a)-; -log; log-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku