Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Ententa [wym. antanta, ãtãta] alianci, grupa państw sprzymierzonych; koalicja; zwł. państwa walczące z mocarstwami centralnymi w czasie I wojny świat. (1914-18); Mała E. - związek polit. Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii (1920-38).
entente cordiale fr., "serdeczne porozumienie" między Anglią i Francją za Ludwika Filipa w latach 1832-46, a zwł. po sojuszu z 1904 r.
 

Etym. - fr. entente 'zrozumienie; porozumienie; Ententa', od entendre 'rozumieć' z łac. intendere, zob. intencja; kordialny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku