Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  chorea med. pląsawica, taniec św. Wita.
  chorej zob. trochej.
  choreografia sztuka taneczna; układ, zapis, opis a. realizacja baletu (tanecznego utworu scenicznego).
  choriamb lit. stopa wierszowa metryczna złożona z trocheja i jambu (- Č Č -).
 

Etym. - gr. choríambos 'choriamb' (od choreía 'taniec wykonywany przez chór') i choreíos 'taneczny' od chorós 'miejsce do tańca; taniec z towarzyszeniem śpiewu; chór'; zob. -graf-; jamb.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku