Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  symbol przedmiot a. znak zastępujący, reprezentujący, oznaczający, przywodzący na myśl (na zasadzie umowy, asocjacji myślowej) jakieś pojęcie, czynność, przedmiot, zwł. widomy znak czegoś niewidzialnego; relig. (s. wiary) zbiór podstawowych zasad wiary chrześc.
  symbolika ogół symboli używanych w danej dziedzinie; znaczenie symboliczne, przenośne utworu, wydarzenia.
  symbolizm kierunek w lit. i sztuce europ. końca XIX i początku XX w. (we Francji od 1880 r.), który, odwracając się od realizmu oraz teorii i praktyki parnasistów, dążył do wyrażenia (za pomocą symboli) prawd ogólnych, odczutych intuicyjnie i emocjonalnie; por. dekadencja.
 

Etym. - gr. sýmbolon 'znak (rozpoznawczy) reprezentowany przez 2 połowy przedmiotu podzielonego między 2 osoby; symbol' od symbállein 'zbierać; porównywać'; zob. syn-; bállein, zob. balista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku