Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  unia zjednoczenie, związek; połączenie się państw, Kościołów (zwł. protestanckich); (kon)federacja; liga.
  unicum [wym. unikum] unikat, osobliwość, rarytas, biały kruk.
  unici członkowie Kościołów wsch., które zawarły z Kośc. kat. unię; por. dyzunici.
 

Etym. - późn.łac. unio 'zjednoczenie; jedność', unitus (p.p. od unire 'pojednać; jednoczyć') i łac. unicum (z r.nij. od unicus 'jedyny') od unus, zob. uni-; por. trade-unions; Union Jack; unitarianie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku