Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  transhumancja forma pasterstwa polegająca na przepędzaniu trzód (zwł. owiec) ustalonymi szlakami z pastwisk górskich na nizinne i z powrotem, pod nadzorem pasterzy (co umożliwia właścicielom bydła zajmowanie się rolnictwem i prowadzenie osiadłego trybu życia) albo na wędrówkach całej ludności wraz z trzodami (jak się to dzieje u wielu ludów pasterskich) por. nomadowie; redyk.
 

Etym. - fr. transhumance od transhumer 'uprawiać transhumancję' z hiszp. transhumar 'jp.'; zob. trans-; łac. humus, zob. humus.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku