Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  minister wysoki urzędnik państwowy, stojący na czele ministerstwa, resortu, najwyższego urzędu określonego działu adm. państwowej; (m. pełnomocny) tytuł przedstawiciela dypl. 2 klasy; (m. rezydent) tytuł przedstawiciela dypl. 3. klasy; nazwa duchownych protestanckich (w XVI-XVII w.).
  ministrantura sposób usługiwania przy mszy; część wstępna mszy w formie dialogu księdza z ministrantami.
  ministerium przest. ministerstwo.
  ministrant usługujący księdzu do mszy.
 

Etym. - łac. ministrans dpn. ministrantis p.pr. od ministrare 'służyć; podawać (do stołu)' i ministerium 'służba' od minister 'sługa; pomocnik (np. panującego)'; por. administracja; minstrel.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku