Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  opera utwór dramatyczno-muz., w którym całe libretto jest śpiewane (por. aria; recitativo: duet, tercet, kwartet itd.; uwertura; intermezzo; antrakt); (gmach, w którym się odbywa) przedstawienie operowe.
  opus łac., r.nij., muz. dzieło, utwór (a. zbiór utworów) numerowany wg kolejności wydania.
opéra comique fr., opera komiczna, wodewil: opera mająca także dialogi mówione.
  operatywny sprawny, zdolny do skutecznego działania; skuteczny, efektywny.
opere citato (op.cit.) łac., w cytowanym (powyżej) dziele.
operations-research ang., ekon. badanie przedsiębiorstw, metody racjonalnego rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa na podstawach mat.
  operacja działania, szereg działań; zespół działań (np. mat., wojsk.); med. zabieg chirurgiczny.
opera aperta wł., plast., dosł. 'dzieło otwarte', wieloznaczne, dopuszczające wiele równoprawnych interpretacji, zgodnie z pewnymi tendencjami sztuki współczesnej (termin wprowadzony w 1962 przez estetyka wł. Umberto Eco).
opera seria wł., wielka opera dramatyczna.
opéra bouffe fr., opera parodystyczna; operofarsa.
opera omnia łac., dzieła wszystkie; wydanie kompetentne dzieł pisarza.
  operetka komedia muz. z towarzyszeniem orkiestry, z dialogami, śpiewami i tańcami; por. musical, wodewil.
opusculum (l.mn. opuscula) [wym. opusku...] łac., opuskuł, dziełko, rozprawka, drobne studium.
 

Etym. - wł. operetta zdrobn. od opera 'opera' z łac. l.mn. r.nij. 'dzieło; trud'; ang. operation 'działanie; czynność; operacja (finans., med., wojsk.)' i późn.łac. operator 'pracownik' z łac. operatus p.p. od operari 'pracować' z opus dpn. operis 'dzieło; praca; czyn'; por. kooperacja; oficyna; ang. research 'poszukiwanie, badanie'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku