Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  libertyn przest. sceptyk w sprawach relig., wolnomyśliciel, antyklerykał; hist. wyznawca doktryn materialistycznych i racjonalistycznych, który swoją praktyką moralno-obyczajową demonstrował (w odczuciu przeciwników ideologicznych) pogardę dla nauki i zaleceń Kościoła.
 

Etym. - fr. libertin 'jw.; rozpustnik' z łac. libertinus 'wyzwolony' od libertus 'wyzwoleniec' z liber, zob. liberalizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku