Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  emfatyczny napuszony, nadęty, górnolotny, przesadny; wyrazisty.
  emfaza podkreślenie, wzmocnienie wyrazistości uczuciowej słowa, zdania; przesadna uczuciowość wypowiedzi; afektacja, patos.
 

Etym. - gr. emphatikós 'mocny; wyrazisty' i émphasis 'ukazanie; znaczenie' od emphainein 'ukazać; wtargnąć'; em- zob. en-; phainein, zob. fantom.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku