Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fiszka kartka do notatek a. do katalogu kartkowego; marka, znaczek, liczman zastępujący pieniądze w czasie gry (hazardowej).
 

Etym. - fr. fiche 'wtyczka; jw.' od ficher 'wbić; wpakować; dać' z łac. figere, zob. fiksatywa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku