Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

nom de guerre fr., pseudonim, zwł. lit. (pierw. wojsk.); por. alias.
nom de plume fr., pseudonim lit. (dosł. pióra).
nomen (atque) omen łac., imię (i prócz tego jeszcze) wróżba (z Plauta, Persa, 4, 4, 73), tj. w imieniu osoby objawia się jej charakter.
  nomenklatura nazewnictwo, mianownictwo; słownictwo, ogół nazw, zasób terminów w jakiejś dziedzinie; zakres kompetencji instancji partyjnej w stosunku do stanowisk kierowniczych w instytucjach i urzędach.
  nomen patronymicum zob. patronimikum.
  nomen nescio zob. N. N.
 

Etym. - łac. nomenclatura 'nazywanie; rejestr' od nomenclator 'niewolnik, który pomaga kandydatowi na urząd, mówiąc mu nazwiska spotykanych wpływowych osób' z nomen 'imię'; -clat- od calare 'nazywać; wołać'; por. (an)nominacja; renoma.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku