Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pektoralik ozdobny zegareczek na łańcuszku, noszony w kieszonce na piersi, modny od poł. XVII do końca XVIII w.
  pektorał hist. ozdobny napierśnik noszony przez faraonów i żydowskich arcykapłanów; Kośc. rz.kat. ozdobny krzyż noszony na piersi przez biskupów i protonotariuszy.
 

Etym. - łac. pectorale 'napierśnik (zbroi)' z r.nij. od pectoralis 'piersiowy' z pectus 'pierś; serce; odwaga; dusza'; por. angina.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku