Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diabetyk chory na cukrzycę.
 

Etym. - gr. diabétēs 'cyrkiel; cukrzyca' od diabaínein 'stać, chodzić z rozstawionymi nogami (jak cyrkiel)'; zob. dia-; bainein 'iść'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku