Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  HETERO- w złożeniach: inny niż zwykle; inny; różny (por. homo-; -izo-; orto-); innego gatunku, odmienny; zawierający różne elementy, niejednorodny.
  heterotaksja nienormalne a. nieprawidłowe położenie organów ciała.
  heterodoksja innowierstwo, nieprawowierność, niezgodność z doktryną Kościoła; por. dogmat.
  heterofilia bot. różnolistność, występowanie liści o różnych kształtach na tej samej roślinie.
  heteronomia podporządkowanie się obcym prawom, obcej dominacji; brak swobód moralnych a. wolnej woli.
  heterohemoterapia zob. hemoterapia.
  heterogeniczny niejednorodny.
  heteroteliczny istniejący dla (a. z powodu) czegoś innego, mający cel (a. powód) zewnętrzny, nie należący do jego własnej substancji; por. autoteliczny.
  heteromorfizm różnopostaciowość.
  heteroseksualizm pociąg seksualny do płci odmiennej.
 

Etym. - gr. héteros 'inny; różny'; -doksja od dóksa 'pogląd' z dokeín, zob. dogmat; -filia z gr. phýllon; zob. -gen-; hemoterapia; -morf-; -nom; seksualizm; -taksja zob. taktyzm; teleologia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku