Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sarabanda uroczysty taniec dworski XVII i XVIII w., podobny do menueta, pochodzący od szybkiego tańca hiszp. o wsch. rodowodzie; muz. trzecia część suity barokowej w takcie trójdzielnym, z akcentem na 2. części taktu.
 

Etym. - hiszp. zarabanda 'jw.' z pers. särbänd 'rodzaj tańca'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku