Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  episkopalizm pogląd, że najwyższa władza w Kościele należy do ogółu biskupów (jak w episkopalnych Kościołach protestanckich).
  episkopat ogół biskupów w danym kraju.
 

Etym. - późn.łac. episcopatus 'godność, siedziba biskupa' od episcopus 'biskup; nadzorca' z gr. epískopos 'nadzorca; opiekun'; zob. epi-; skopós 'szperacz; jp.'; por. -skop.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku