Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ANTE- w złożeniach: poprzedni; poprzedzający; wcześniejszy niż; naprzód; prze-; przed (w miejscu a. czasie).
ante bellum łac., przed wojną.
ante litteram łac., zob. avant la lettre (przen.).
  antenat (nieżyjący już) przodek, pradziad, protoplasta rodu.
  antecedencje zdarzenia, okoliczności poprzednie, wcześniejsze.
ante meridiem łac., przed południem (skr. a.m.); por. post meridiem.
  antependium, antepedium, frontale, zasłona a. zakrycie podstawy stałego ołtarza chrześc.
  antemurale christianitatis łac., przedmurze chrześcijaństwa (w XV-XVII w. o Polsce jako obrończyni chrześcijańskiej Europy przed islamem).
ante Christum (natum) łac., przed narodzeniem Chrystusa.
 

Etym. - łac. ante 'przed'; antecedens 'log. poprzednik'; cedere, zob. cesja; śrdw.łac. antenatus 'pierworodny; przodek'; łac. natus, zob. nacja; śrdw.łac. antependium 'jw.'; -pendium od pendēre, zob. pendant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku