Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  STENO- w złożeniach: wąski; ciasny; ścisły; jednorodny; ograniczony; mały; por. eury-.
  stenografia pisanie skrótowe (za pomocą uproszczonych liter i symboli reprezentujących słowa i wyrażenia), umożliwiające dosłowne zapisywanie przemówień, wykładów, poleceń, treści korespondencji itp.
  stenotypia pisanie na maszynie stenograficznej.
  stenot(r)opizm biol. cecha organizmów polegająca na umiejętności przystosowania się do wąskiego zakresu zmienności czynników środowiska zewn., np. temperatury, wilgotności, rodzaju pożywienia.
  stenogram zapis stenograficzny.
  stenokardia med., zob. angina pectoris.
 

Etym. - gr. stenós 'wąski; ciasny; szczupły'; zob. -graf-; n.łac. stenocardia 'jw.'; zob. -kardi(o)-; -trop-; -top-; -typ-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku