Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekspres list pospieszny, doręczany adresatowi zaraz po nadejściu; przest. umyślny, posłaniec, goniec; pociąg pośpieszny; aparat do szybkiego parzenia kawy.
 

Etym. - fr. exprès 'wuyraźny; umyślny; posłaniec', ang. express 'ekspres (transport; jw.)' i wł. expresso 'ekspres (jw.; aparat do kawy; kawa z ekspresu)' od łac. expressus p.p. od exprimere 'wytłaczać; modelować, wyrażać; portretować; naśladować'; zob. eks-; premere, zob. presja; por. ekspresja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku