Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  absencja nieobecność, zwł. w miejscu pracy (usprawiedliwiona a. nie).
  absentować się być nieobecnym; uchylać się od czego.
absens carens łac., nieobecny traci, jest poszkodowany; por. les absents ont...
  absenteizm stałe uchylanie się od pełnienia obowiązków, zwł. społecznych; ekon. zarządzanie gospodarką rolną za pośrednictwem dzierżawcy, który płaci dzierżawne nieobecnemu właścicielowi gruntu.
 

Etym. - łac. absentia 'nieobecność' od absens dpn. absentis 'nieobecny' z abesse 'być nieobecnym'; zob. ab-; esse, zob. esencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku